REJSE- OG AFBESTILLINGSFORSIKRING


Forsikringer er formentlig den rejseomkostning, de fleste helst vil være foruden, men den mest ubehagelige besparelse, når uheldet er ude.

Ifølge lovgivningen har rejsebureauer pligt til at informere om og tilbyde forsikringer i forbindelse med rejser, hvor man ikke automatisk er dækket af den hjemlige sygesikring.

Italien Information Service a/s har valgt at samarbejde med forsikringsselskabet GOUDA.Se mere her

 

 

 

INDEN AFREJSEN:

 

 

 


Afbestillingsforsikring

UNDGÅ ØKONOMISK TAB
Med en Gouda afbestillingsforsikring er du dækket, hvis du må annullere din rejse eller bliver syg op til afrejsen på din ferie.

Med afbestillingsforsikringen kan du udskyde din rejse i stedet for at aflyse den og dermed undgå økonomisk tab. Vi dækker dine udgifter til ændring af flybillet eller refunderer dine udgifter til køb af en ny rejse.

En Gouda afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris. Du kan dermed forsikre dig mod det økonomiske tab, som du vil få, hvis du bliver nødt til at afbestille rejsen.

Afbestillingsforsikringen SKAL KØBES, NÅR DU BESTILLER DIN REJSE

Du skal købe din Gouda Afbestillingsforsikring senest samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum. Forsikringen dækker selvfølgelig ikke, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, eller hvis du fortryder købet af rejsen.
Vær opmærksom på, at der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år.


 

UNDER REJSEN

Alle såkaldte ferierejseforsikringer retter sig mod den gennemsnitsrejsende, og man bør derfor være opmærksom på, at de har en lang række undtagelser i forsikringsdækningen, som ikke altid er lige tydeligt beskrevet. Begrænsningerne omhandler alder, farlig eller voldsom sport, egen kørsel, sygdom ved afrejsen, kroniske sygdomstilstande, andre statsborgerskaber, rejser med erhvervsformål, rejselængde, rejser til krigszoner eller særlige risikoområder o.a.
Man bør altid forhøre sig om disse forhold og i øvrigt gennemlæse forsikringsbetingelserne grundigt.

Væsentlige ændringer af den offentlige rejsesygesikring pr. 1. januar 2008

Pr. 1. januar 2008 er der trådt nye regler i kraft for den offentlige rejsesygesikring.
I korte træk omhandler de nye regler flg.:

Rejser til Norden, Grønland og Færøerne

Ved rejser til Norden, Grønland og Færøerne dækkes udgifter til lægebehandling. Fra Grønland og Færøerne dækkes også hjemtransport.

Merudgifter til hjemtransport fra Sverige, Norge, Island og Finland er ved sygdom og ulykke dækket via særlige nordiske regler, ikke via rejsesygesikringen. Ved dødsfald er hjemtransport dækket via rejsesygesikringen.


Rejser til EU-landene, Schweiz samt Monaco og Andorra

Pr. 1. januar 2008 er hjemtransportdækningen for disse lande bortfaldet; man betaler således selv for hjemtransport ved sygdom eller ulykke.

Udgifter til lægebehandling dækkes fortsat i disse lande.Rejser til resten af verden

I resten af verden dækker den offentlige rejsesygesikring ikke.
Vær i den forbindelse opmærksom på, at Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Israel, Tunesien og Libanon ikke længere hører med til Europa, men fra 1. januar 2008 skal betragtes som ”verden” og dermed ikke længere er dækket af rejsesygesikringen.
Der er således hverken tale om, at den offentlige rejsesygesikring dækker udgifter til lægebehandling eller dækker hjemtransport ved sygdom og ulykke fra disse lande.

Derfor er det nu vigtigere end nogensinde, at man som rejsende sikrer sig, at man er tilstrækkeligt dækket gennem sin private forsikring, alt efter hvor i verden man rejser hen.

HUSK: Den rejsende bærer selv hele ansvaret for at være velinformeret. Der er ingen hjælp at hente hos myndigheder, rejsebureau eller forsikringsselskab, blot fordi ”man troede…” eller ”den flinke forsikringsmand sagde….”
Så længe man holder sig til konkret nedskreven dokumentation, er man på den sikre side. Endvidere er det et godt råd, at folk, der rejser sammen, bør have samme forsikring. Det kan give store problemer og ineffektiv service, når samme sag skal fordeles på forskellige selskaber med forskellig service.

 

Blå og Gule Kort i Europa 


Der har været megen diskussion i medierne om det såkaldte Gule Kort vs. Det Blå Kort.
Som det fremgår ovenfor dækker ingen af disse offentligt finansierede forsikringer fra og med 1. januar 2008 hjemrejse i forbindelse med sygdom.

Det Gule Kort er et forsikringsbevis, der viser, at ens udgifter til lægebehandling er dækket af Den Danske Sygesikring i forbindelse med ferierejser i Europa og Middelhavslandene (bemærk begrænset område pr. 1. januar 2008; Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Israel, Tunesien og Libanon hører ikke længere med til dækningsområdet) af mindre end en måneds varighed. På rejsemål, hvor man kender kortet, får man i reglen en fremragende service. Hvis man bliver bedt om at betale på stedet, refunderes udgifterne af Sygesikringen, når man kommer hjem.

Det Blå Kort viser, at man er EU-borger og har krav på nøjagtig den samme service som det pågældende lands egne borgere (EU + Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz), men altså ikke nødvendigvis svarende til dansk standard. Det gælder under alle udlandsophold i de pågældende lande i indtil et år. I praksis kan der være ventelister og forbrugerbetaling, hvis det er landets praksis. Man får den behandling og service, der er nødvendig, men heri indgår altså ikke hjemtransport eller særlig service.

Tillægsforsikring anbefales i forbindelse med alle rejser.

 

Resten af verden


Som nævnt er man ikke dækket af noget som helst, når man bevæger sig uden for Europa – og igen; husk, at området uden for Europa pr. 1. januar 2008 bliver større – hvilket dermed betyder, at der vil være brug for at tegne en forsikring, der dækker hele verden, i langt større grad end tidligere. Vælger man ikke at tegne forsikring, er man helt på egen boldgade og kan ikke gøre krav på hjælp fra rejsebureau, flyselskab, ambassade eller nogen som helst andre. Såfremt man rejser med Albatros Travel, er en god rejseforsikring obligatorisk. Man kan tegne den, hvor man vil, men den skal medbringes på rejsen. Uden behørig forsikring vil man blive afvist.

 

Pas på lavprisforsikringer 


Et gammelt ordsprog siger, at man får, hvad man betaler for. Der er i stigende grad fokus på, at lavprisforsikringer/kreditkortforsikringer ikke altid yder den dækning, som kunderne forventer (se artikel - klik her). Disse forsikringer er ikke udstedt af egentlige rejseforsikringsselskaber som Europæiske og Gouda, men af finansvirksomheder, der køber forsikringsservicen hos tredjepart, der naturligvis kun leverer, hvad der betales for. Vi kan kun anbefale, at man læser betingelserne grundigt og sammenligner. Vil man teste sin forsikring, kan man jo prøve at stille spørgsmålene: ”Hvordan vil selskabet sikre en gensidig, forståelig kommunikation mellem læge og patient i et fjernt land, hvis eksempelvis blot en af parterne ikke taler engelsk? I hvilket omfang sender man en dansk læge ud? Hvornår sender man pårørende ud?” En service, der er indlysende hos de danske rejseforsikringsspecialister.

 

Forsikringens vigtigste punkter

Sygdom og hjemtransport 

Denne del af forsikringen er den altoverskyggende part og er absolut nødvendig. Hovedreglen er, at uden forsikring, ingen behandling eller hjemtransport, før man har kautioneret for betalingen. Behandling, i eksempelvis USA, kan nemt overstige en halv million og hjemtransport det samme. Kontroller forsikringsbeløbets størrelse, begrænsninger for hjemtransport, generelle begrænsninger (alder, sport, kroniske sygdomme osv.), og hør om selskabets service, når ulykken er ude. Der bør også være mulighed for at tilkalde et familiemedlem.

Forsinket fremmøde
Denne forsikring er aktuel for personer, der rejser på egen hånd eller selv har stykket sin rejse sammen. Når man ikke et fly, fordi der var lang kø, eller fordi et andet fly var forsinket, er det ens eget ansvar (når man selv arrangerer rejsen). Det kan være en kostbar affære, som man altså kan forsikre sig mod.

Rejsegods
Forsinket, forsvundet eller stjålet rejsegods er ofte dækket af husstandsforsikringen/familieforsikringen, om end med et begrænset beløb og kostbare enkeltdele undtaget. Dyrt fotoudstyr bør forsikres særskilt.

Billeje

Lejer man bil i udlandet, er det et kapitel for sig, og man kan bestemt ikke påregne, at ens øvrige forsikringer dækker dette forhold. Der skal almindeligvis tegnes en del specialforsikringer, når man lejer en bil (CDW, PAI).

På egen hånd/egenarrangør
Man er sin egen rejsearrangør, når man køber rejseydelserne forskellige steder. Booker man eksempelvis fly og hotel forskellige steder, har man i princippet selv hele ansvaret for rejsens forløb. Kommer man for sent til en transport, er lufthavnen eller hotellet lukket på grund af strejke eller naturfænomen, er det ens eget problem. Den eneste måde, hvorpå man kan ”forsikres” mod den slags, er ved at købe hele rejsen gennem et autoriseret bureau.

Italien Information Service a/s  påtager sig intet ansvar i forbindelse med forsikringsforhold og skader, når forsikringen ikke er tegnet hos bureauet.

Du kan nemt og hurtig selv tegne din forsikring her:


Klik her

 

 
 
 
 -   Tranebærkæret 9   -   DK-8220 Brabrand   -  Tel (+45) 8626 1666  -  Fax (+45) 8626 2227  -  [email protected]